Föreläsning på Karlskrona Kommuns Kvalitetsdag

Varje år har Äldreförvaltningen i Karlskrona kommun en kvalitetsdag för personalen med olika teman. I år var det fokus på teknik i vård- och omsorg och idag var jag inbjuden som huvudföreläsare i tre parallella omgångar för personalen på Östersjöhallen. Karlskrona kommun har nyligen tagit fram en plan för utvecklingen av välfärdteknologi och eHälsa inom äldreomsorgen. Denna utvecklingsplan är tänkt att ge en gemensam bild av nuläget samt beskriver en plan för långsiktiga strategier. För att få en positiv genomslagskraft var syftet med min föreläsning att inspirera personalen inom äldreomsorgen till att se möjligheterna med den välfärdsteknik som de möter i sitt arbete, samt förstå hur viktig deras roll är i den digitala utvecklingen av vård och omsorg.

Detta var ett roligt uppdrag eftersom jag fick möjlighet att prata om ämnen jag brinner för, nämligen delaktighet, användbarhet, innovation och upphandling. Var också positivt att både se och höra exempel på att kommunen är på rätt väg.  De har förstått att om tekniken ska kunna ge god hjälp och lösa de utmaningar som finns måste den också utvecklas och köpas in på rätt sätt.

Avslutar med ett citat som summerar kärnan i varför personalen är så viktig att ha med i utvecklingen av teknik:

“Tekniken kan inte ensam säkerställa god omsorg, omvårdnad eller vård, det krävs goda yrkeskunskaper och erfarenheter för att på bästa sätt använda tekniken så den kommer till nytta”