MVT2015 – väl värt besöket!

Trots att mina förväntningar var höga redan innan konferensen infriades dessa, och mer därtill. Det var en mycket välorganiserad konferens med ett spännande och varierat innehåll. Återkommande nyckelord under konferensen var välfärdsteknik, brukarmedverkan, behovsanalys, design, delaktighet, ehälsa, innovationsupphandling etc. och det är klart jag blir exalterad då!

Flera kommuner visade stolt upp goda exempel på hur långt de kommit när det gäller nyttjandet av välfärdsteknologi men det fanns en kommun som jag blev speciellt imponerad av, nämligen Västerås. De berättade ingående och konkret om hur de som kommun utgår från behov och arbetar med innovationsvänlig upphandling, något som ligger mig varmt om hjärtat. Många pratar om att de borde göra innovationsvänliga upphandlingar, men få som verkligen gjort det. Heja Västerås!

Kan upphandling verkligen vara nåt att bli exalterad över kanske ni frågar er? Ja, absolut! Otroligt intressant område. Upphandlingsprocessen är så oerhört central i en offentlig verksamhet att förr eller senare hamnar man där, vilket tyvärr många aktörer antingen bävar för eller vägrar inse. Beställarkompetensen brister och företag drar sig för att samarbeta med den offentliga vården pga LOU (Lagen om offentlig upphandling). En vanligt misstag är att skylla alla problem på LOU. Visst finns det förbättringspotential MEN det är inte lagen det är fel på utan hur vi väljer att tolka och tillämpa den. En bra upphandling handlar om att inom ramarna för regelverket främja innovation och upphandla användbara och värdeskapande lösningar. Detta måste hälso- och sjukvårdens samt omsorgens alla aktörer både förstå och bli mycket bättre på, men då behövs kunskap, goda exempel och kompetens.
Dagarna på MVT2015 bekräftade åter igen vilken viktig roll design spelar för att uppnå en god vård och omsorg. Kommun eller landsting, har ingen betydelse, det blir problem när teknik utvecklas bara för teknikens skull. Fokus på behov, användbarhet, användarmedverkan, design och innovation är det som leder till att välfärdsteknologi kommer till nytta i omsorg och hälso- och sjukvård. Först när patienter, medborgare, brukare, närstående och personal kan använda teknik utan att den stör når tekniken sin fulla potential. Ett designmässigt och innovativt förhållningssätt är det som tar oss dit och glöm inte att med användarmedverkan följer förankring, en annan avgörande faktor för att lyckas!