Kontakt: 070-3060639 | info@togedia.se

Om Togedia

Togedia är ett forskningsbaserat bolag som stöttar implementationen av hälsoteknik med användarnas behov i fokus.

Bakgrund

Togedia startades av mig, Madelene Larsson i syfte att tillämpa min forskningskompetens för att se till att tekniken möter behoven inom vården på ett värdehöjande sätt. Mitt angreppssätt, inkluderat process, metod och verktyg är baserat på forskning inom hälsoteknik och design. Det har utvecklats i akademiskt samarbete med Luleå tekniska universitet, Stanford University och Blekinge Tekniska Högskola och tillämpats i flertalet forsknings- och utvecklingsprojekt tillsammans med Landsting, kommuner och företag.

Jag är forskningsmässigt inriktad på hur samspelat mellan olika vårdaktörer bör fungera för att främja en behovsdriven innovationsprocess, i relation till användbarhet, kravhantering och offentlig upphandling. Mitt arbete syftar till att stärka begreppet användbarhet i förhållande till de lokala och nationella strategierna genom att länka samman företag, verksamhet (landsting och kommuner) och akademi.

Många års erfarenhet i nära samarbete med dessa aktörer har gett mig ovärderlig praktisk kunskap om deras respektive verksamhet. Jag har därför en god insikt i hur samarbetet sker mellan berörda intressenter och en gedigen kunskap om hur utvecklingen av hälso- och sjukvården fungerar. Jag samarbetar med flertalet andra aktörer och via mitt stora nätverk inom området kan Togedia tillgodose rätt kompetens för varje unikt uppdrag.

Kontakta mig gärna för en mer ingående kompetensprofil och CV.

Referenser

”Madelene är strukturerad och disciplinerad i sitt arbetssätt (ordning och reda). Snabb på att få överblick (helikopterperspektiv) över arbetsflöden. Ställer ”rätt frågor”, och snappar upp tilläggsinformation runt omkring. Duktig administratör och kunnig inom de IT-stöd som krävs för arbetet samt har bra omvärldsbevakning vad gäller nyheter och utveckling.”
Kristina Landqvist, Avdelningschef för klinisk patologi och cytologi, Landstinget Blekinge.
”Madelene har en god förmåga att se helheten och har självständigt varit i kontakt med vårdverksamheterna för besök och intervjuer. Baserat på dessa har hon tagit fram detaljrika underlag och prototyper som hon itererat med projektet. Under projektets gång har Madelene gett förslag på hur de olika ingående aktiviteterna kan använda resultaten för att projektet som helhet ska kunna leverera effektiva och användarvänliga arbetsflöden. Madelene har en stark drivkraft att leverera resultat som håller mycket hög kvalité. Jag kan varmt rekommendera Madelene till andra komplexa uppdrag där det ställs höga krav på leveranser, kommunikationsförmåga och integritet.”
Eva-Lena Engman, Programledare ExDIN, RxEye AB.
”Jag har haft glädjen av att få arbeta med Madelene i några månader och kan intyga att hon har kvaliteter som inte alltid är lätta att hitta hos konsulter och medarbetare. Leveranssäker, hon levererar alltid det hon har sagt att hon ska leverera. Kompetent: hon är analytisk och har förmågan att använda sina kunskaper i praktiskt tillämpning. Och hon är passionerat intresserad av och kunnig inom sitt specialområde; användarcentrerad design, ”needfinding” och IT-utveckling/innovation, främst inom hälsa- och sjukvården. Hon är dessutom en bra lyssnare, nyfiken och intresserad. Detta, i kombination med en genuint glad och positiv livshållning, gör att hon har lätt att få människor med sig och att det är ett rent nöje att få arbeta ihop med henne.”
Stefan Malmström, Projektledare, SICAHT.
”Jag har haft förmånen att arbeta med Madelene i snart 5 år och kan intyga att hon har alla de kvalifikationer som behövs inom detta område. Madelene är noggrann och kunnig med fingertoppskänsla för var behoven finns. Hon jobbar alltid strukturerat med känsla för detaljer, är glad, positiv, analytisk och har en stark drivkraft. Hon är alltid leveranssäker med användarvänlighet som ledord.”
Katarina Sulasalmi, Avdelningschef Affärsområdet Vårdsystem, Landstinget Blekinge.

Madelene Larsson

VD & grundare

Interaktionsdesigner (Tek. Kand.) och Teknologie Licentiat (Tek. Lic.) i Tillämpad Hälsoteknik med fokus på needfinding, användbarhet, upphandling och innovation.
Telefon: +46 (0)70 306 06 39

Forskningspublikationer

Back to Top