Kontakt: 070-3060639 | info@togedia.se

Behovsprocessens 6 steg.

2013-2015

Project Description

Den behovsprocess som används inom SICAHT är framtagen av Madelene Larsson(Togedia AB) och utgår ifrån metodiken Needfinding*. Det är en kvalitativ forskningsmetodik för att identifiera och förstå behov och problemsituationer i syfte att hitta lösningar för dessa. Needfinding har sitt ursprung från Stanford University. För 40 år sedan skapade Robert McKim, professor på Stanford, begreppet “Needfinding” i syfte att produktutvecklingsstudenter/designers skulle komma närmare behoven och användarna. Kärnan i Needfinding är att se och observera vad som händer, där det händer. Att fråga räcker inte utan som ”needfinder” måste du förstå vem som gör vad, när, var, hur och varför? Du måste med andra ord förstå kontexten där behoven och problemen finns och användarnas situation.

*ref. Patnaik Becker 1999, Needfinding – The why and how of uncovering peoples needs, Projektet NeedInn, Larsson, M. (2013). ”Traceability in Healthcare Innovation. Maintaining the Relations Between Needs and Solutions”

Processen består av 6 steg (Förbereda, Se & Förstå, Dokumentera, Sammanställa, Återkoppla samt Förmedla) där det för varje steg finns beskrivet hur vi arbetat och viktiga saker att tänka på vid genomförande av behovsprocesser.

Roll i projektet

Togedia har haft som uppdrag att ta fram behovsprocessen, genomföra flertalet behovsanalyser i form av needfinding-expert och ansvarat för forskningsfrågor inom SICAHT.

Project Details

  • Client SICAHT
  • Date 14 juni, 2015
  • Tags Behovsanalys, Forskning, Needfinding
Launch Project

Related Projects

Back to Top