Kontakt: 070-3060639 | info@togedia.se

Centrum för Telemedicin.

2012-2013

Project Description

I delprojektet Telepatologi har jag i samarbete med verksamheten inför digitaliseringen av patologin analyserat patientens och personalens behov och kartlagt arbetsflöden i vårdprocessen. Arbetet har skett tillsammans och i dialog med patologen och tekniska aktörer. Som interaktionsdesigner var min roll att förstå och vara länken mellan två världar – den tekniska världen och världen där behoven finns. Att digitalisera patologin handlar inte bara om att ta befintlig teknik och införa den på ett tekniskt plan utan det kräver också en genomgång av hela processen. Alla moment som utförs innan glasen scannas in påverkar resultatet av den digitala bilden. Därför arbetade vi i projektet redan från början strategiskt med att kartlägga den befintliga processen, från det att proverna kommer in till det att provsvaren går ut, som ett underlag till vidareutveckling.

Roll i projektet

Doktorand samt projektledare ihop med avdelningschefen på pat/cyt labbet i Blekinge för delprojektet TelePatologi (digitaliseringen av patologiprocessen) Var även forskningsmässigt med i delprojektet Innovationsupphandling.

Project Details

  • Client Landstinget Blekinge, Blekinge Tekniska Högskola, Telecom City, Tillväxtverket
  • Date 18 september, 2014
  • Tags Behovsanalys, Forskning, Innovationsupphandling, Patologi, Radiologi, Telemedicin, Telepatologi
Launch Project

Related Projects

Back to Top