Kontakt: 070-3060639 | info@togedia.se

Effektivare bilddiagnostik.

2011-2014

Project Description

Huvudfokus inom ExDIN (Effektivare bilddiagnostik med nya former av samarbete i nätverk) legat på utveckling och integration av webbaserad, medicinsk bilddiagnostik. Projektet syftade till att skapa samarbete kring kompetens, kapacitet och multidisciplinära team inom bilddiagnostik. Akademin har ansvarat för aktiviteter inom projektet, bland annat arbetsflödesanalys och Interaktionsdesign – ett arbete som jag har ansvarat för. Jag har genomfört observationer och intervjuer hos Landstinget Blekinge, Stockholms Läns Landsting och Region Skåne och tagit fram arbetsflödesbeskrivningar för patologi, ekokardiografi och MDT (multidisciplinära terapikonferenser). Har även arbetat med interaktionsdesign för distansgranskningslösningar inom dessa tre områden. Framtagen dokumentation har varit underlag för implementation av nya webbaserade arbetssätt. Arbetsflödesbeskrivningarna har även använts som utbildningsmaterial för personer involverade i projektet och för personer som vill öka sin förståelse för vårdverksamheterna. Då utvecklingen av nya arbetsflöden tagits fram iterativt har jag även hållit i flertalet användbarhetstester tillsammans med vårdpersonal. Dessa har sedan sammanställts i form av feedback och förbättringsförslag för de webbaserade arbetsflödena som underlag till utveckling. Inom MDT tog vi fram en prototyp, i två utvecklingssteg, i samarbete med en prototypleverantör. Jag fick då i uppdrag att delta i framtagning av uppdragsbeskrivningen gentemot företaget samt fungera som länken mellan delprojektet(vårdaktörer) och leverantören. I prototyparbetet ansvarade levernatören för genomförande och leverans medan jag har haft en betydande roll i att bistå med förtydligande av inkommande feedback med fokus på användarupplevelsen.

Roll i projektet

Doktorand och projektledare för aktiviteten Arbetsflödesanalys och Interaktionsdesign.

Project Details

  • Client RxEye, Landstinget Blekinge, Blekinge Tekniska Högskola, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms Läns Landsting, Regionalt Cancer Centrum Stockholm-Gotland
  • Date 18 september, 2014
  • Tags Digitalisering, Forskning, Needfinding, Patologi, Radiologi, Telemedicin
Launch Project

Related Projects

Back to Top