Kontakt: 070-3060639 | info@togedia.se

NeedInn.

2005-2007

Project Description

Behovsdriven produktutveckling inom e-hälsa var fokus i NeedInn. I EU-projektet arbetade jag tillsammans med forskare vid LTU i tre år med behovsdriven produktutveckling för e-hälsa. Projektnamnet NeedInn står för Needfinding (Patnaik & Becker, 1999) och Innovation och det är inom dessa områden som projektet tog fram NeedInn-processen, ett arbetssätt med tillhörande metoder för hur du genomför behovsdriven produktutveckling inom e-hälsa. Projektet drevs inom ramverket Design för välbefinnande, ett initiativ som ämnar öka välbefinnandet hos personer med nedsatta motorik-, process- och kommunikationsfärdigheter genom att använda deras beskrivningar av behov i relation till hjälpmedel som en startpunkt för produktutveckling. Det syftar till att gå från teknikstyrd utveckling, via behovsstyrd utveckling, till deltagande produktutveckling. Genom ett tvärvetenskapligt angreppssätt kan hela utvecklingscykeln hanteras, från behovsförståelse till studier av färdig produkt i användning. Design för välbefinnande involverar studenter, forskare, intresseorganisationer, företag och brukare från Sverige, USA och Japan.

I projektet NeedInn gjorde vi ett antal prototypprojekt kopplade till olika fallstudier i Norrbotten och Västerbotten. Vi utgick ifrån ett behovsdrivet arbetssätt och paketerade vårt sätt att arbeta i ett interaktivt webbaserat verktyg (NeedInn-processen) i syfte att stödja en behovsdriven utveckling för hälso- och sjukvård. Verktyget innehöll metoder för hur du som användare kan ta tillvara på resultatet från en behovsanalys i utvecklingen av tekniska lösningar. Processen innefattade även en metodkarta där det framgick var en viss metod kunde användas i processen, varför den var bra och hur den genomfördes. Det fanns även till viss del exempel på hur metoderna kunde utföras i form av guider, bilder och filmer.

Roll i projektet

Interaktionsdesigner och Operativ projektledare vid Luleå tekniska universitet (LTU).

Project Details

  • Client Alkit Communications, Europeiska Unionen, Luleå Kommun, Länsstyrelsen Norrbotten, Länsstyrelsen Västerbotten, Skellefteå Kommun
  • Date 18 september, 2014
  • Tags Behovsanalys, Innovation, Needfinding
Launch Project

Related Projects

Leave a reply

E-postadressen publiceras inte.

Back to Top