Kontakt: 070-3060639 | info@togedia.se

SGF.

2008-2010

Project Description

Målet var att ta reda på hur vi med modern teknik kan göra hälso- och sjukvården mer tillgänglig och på så vis effektivisera och höja vårdkvaliteten.Syster Gudruns Fullskalelabb (SGF) i Blekinge för IT inom vård och omsorg var ett samarbetsprojekt mellan Landstinget Blekinge, BTH, Region Blekinge och länets kommuner. På Landstinget Blekinge byggdes det inom projektet byggts upp ett fullskalelabb, en kopia av den befintliga tekniska driftmiljön, för att testa IT-lösningar i verklig vård- och omsorgsmiljö. BTH fick i sin tur uppdraget att skapa ett forskningslabb (Hälsostudion) som via en koppling till fullskalelabbet ska möjliggöra att metoder, verktyg och teknik kan utvecklas och testas innan de eventuellt implementeras i en skarp miljö för användning. Inom SGF hade vi ett antal delprojekt med bland annat utveckling av webbsidor, nätbaserat lärande och användning av videokommunikation för kontakt med vården. Det var både externa och interna aktörer knutna till landstinget i form av medborgare, kommun eller landstingets egna verksamheter.

Arbetet resulterade bland annat i att vi fick SysTeam (nuvarande EVRY) att sätta upp en testmiljö av journalsystemet på BTH för att sjuksköterskestudenterna skulle kunna testa digital dokumentation i sin utbildning. Testmiljön används fortfarande.

Roll i projektet

Ansvarade för forskningslabbet och var länken mellan BTH och landstinget genom min roll som delprojektledare och interaktionsdesigner i de andra delprojekten.

Project Details

  • Client Landstinget Blekinge, Blekinge Tekniska Högskola, Region Blekinge, Karlskrona Kommun, Ronneby Kommun, Karlshamns Kommun, Olofströms Kommun, Sölvesborgs Kommun
  • Date 18 september, 2014
  • Tags Behovsanalys, Forskning, Innovation, Innovationsupphandling, Needfinding, Telemedicin, Vårdkvalitet
Launch Project

Related Projects

Back to Top