Kontakt: 070-3060639 | info@togedia.se

Erfarenhet

Ta en närmare titt på några av våra projekterfarenheter.

SMART4MD

Behovsanalys, Demens, Forskning, Innovation, Needfinding, Telemedicin

BTH, Blekinge Tekniska Högskola, har fått 10 miljoner kronor för att utveckla ny teknik som ska öka livskvaliteten för äldre med mild demens. Tekniken, IT-stöd via läsplattor, kommer även att...

Mer information Extern info

Behovsprocessens 6 steg

Behovsanalys, Forskning, Needfinding

Den behovsprocess som används inom SICAHT är framtagen av Madelene Larsson(Togedia AB) och utgår ifrån metodiken Needfinding*. Det är en kvalitativ forskningsmetodik för att identifiera och förstå behov och problemsituationer...

Mer information Extern info

SICAHT

Behovsanalys, Innovation, Innovationsupphandling, Needfinding

Swedish Innovation Center for Applied Health Technology (SICAHT) är ett tillväxtprojekt, ett klusterinitiativ som initierats av Landstinget i Blekinge, Region Blekinge, Blekinge Tekniska Högskola och näringslivet. Ambitionen är att skapa...

Mer information Extern info

Effektivare bilddiagnostik

Digitalisering, Forskning, Needfinding, Patologi, Radiologi, Telemedicin

Huvudfokus inom ExDIN (Effektivare bilddiagnostik med nya former av samarbete i nätverk) legat på utveckling och integration av webbaserad, medicinsk bilddiagnostik. Projektet syftade till att skapa samarbete kring kompetens, kapacitet...

Mer information Extern info

Centrum för Telemedicin

Behovsanalys, Forskning, Innovationsupphandling, Patologi, Radiologi, Telemedicin, Telepatologi

I delprojektet Telepatologi har jag i samarbete med verksamheten inför digitaliseringen av patologin analyserat patientens och personalens behov och kartlagt arbetsflöden i vårdprocessen. Arbetet har skett tillsammans och i dialog...

Mer information Extern info

SGF

Behovsanalys, Forskning, Innovation, Innovationsupphandling, Needfinding, Telemedicin, Vårdkvalitet

Målet var att ta reda på hur vi med modern teknik kan göra hälso- och sjukvården mer tillgänglig och på så vis effektivisera och höja vårdkvaliteten.Syster Gudruns Fullskalelabb (SGF) i...

Mer information Extern info

NeedInn

Behovsanalys, Innovation, Needfinding

Behovsdriven produktutveckling inom e-hälsa var fokus i NeedInn. I EU-projektet arbetade jag tillsammans med forskare vid LTU i tre år med behovsdriven produktutveckling för e-hälsa. Projektnamnet NeedInn står för Needfinding...

Mer information Extern info
Back to Top