Talare på Nationell Funktionshinderkonferens 2016

Under flera år har chefer och politiker med ansvar för barn-, ungdoms- och vuxenhabilitering, syn- och hörselhabilitering, tolkverksamhet och hjälpmedel samlats för att lära av varandra och kraftsamla inför framtiden. En nationell konferens har arrangerats årligen i de olika landstingen och regionerna i Sverige. I år, 2016, är Landstinget Blekinge värd för konferensen.

Läs mer om konferensen här

Jag kommer delta under konferensen och hålla ett föredrag imorgon om ”Design för välbefinnande, att utgå från individens behov vid utveckling och upphandling”. Ser fram emot två spännande dagar!