Kontakt: 070-3060639 | info@togedia.se

Tjänster

Togedia erbjuder forskningskompetens inom behovsförståelse, användning och utveckling av IT, speciellt med tillämpningar inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Som vårdaktör får du hjälp att klarlägga behov för att utveckla eller upphandla användbar teknik som skapar ökat värde och nytta i verksamheten. Togedia bidrar med kunskap i hela utvecklingsprocessen, från behov, kravställning och utveckling till implementation och utvärdering.

                  Togedia tillhandahåller tjänster för behovsdriven hälsoteknikinnovation.

Följande tjänster erbjuds:

vi-icon-magnifyingglass
Needfinding

Utreda, klarlägga behov och krav. Genomföra behovsprocesser och arbetsflödesanalyser. Ta fram upphandlingsunderlag.

vi-icon-lightbulb
Idégenerering

Skapa insikter från behov som leder fram till idéer för innovation och implementering. Utvärdera teknik och ehälsosystem med fokus på dess användbarhet och nytta.

vi-icon-wrench
Innovation

Utreda och implementera konceptuella lösningar för att bevisa värde och användbarhet. Projektleda behovsdrivna utvecklingsprojekt.

Back to Top