Togedia tecknar nytt avtal med Landstinget Blekinge gällande behovsanalys för kompetenssystem

Landstinget Blekinge har behov av att hitta ett kompetenssystem i vilket registrering och kartläggning över medarbetarnas samlade kompetenser, utbildningar och individuella utvecklingsplaner kan göras. Idag sker mycket av arbetet manuellt och målet är att med hjälp av ett digitalt stöd få en tydlig och överskådlig bild över organisationens nuvarande och framtida kompetensutvecklingsbehov. Togedia har fått i uppdrag att ta fram ett grundligt underlag som beskriver vilka behov, användare och processer som ska stödjas framöver. Madelene Larsson på Togedia kommer under hösten kartlägga intressenter och göra en behovsanalys och omvärldsbevakning för kompetenssystem som sedan ska ligga till grund för kommande upphandling.

”För att möta framtidens utmaningar har vi stort behov av att kunna arbeta genomtänkt och överskådligt med kompetensinventering och framtida kompetensbehov. En grundlig analys av våra behov är en förutsättning för att kunna upphandla och införa ett systemstöd. Vi har sett att Madelene Larsson på Togedia har djup kunskap och förståelse av detta område, och ser fram emot ett givande samarbete!” Jonas Kullberg, Personaldirektör, Landstinget Blekinge