Workshop om Välfärdsteknik och eHälsa

Idag var det dags för Karlskrona kommuns äldreförvaltning att anordna en workshop om välfärdsteknik och ehälsa. Ett 50-tal deltagare i form av chefer och politiker från kommunen samt privata vårdgivare och representanter från BTH deltog. Syftet var att ge en omvärldsbevakning för ämnet samt att arbeta för en revidering av kommunens handlingsplan för arbetet med Välfärdsteknik och ehälsa.  Jag var med och planerade upplägget tillsammans med äldreförvaltningen och hade rollen som moderator under dagen. Presenterade även vad som händer nationellt inom området gällande regeringens vision för 2025 om att Sverige ska bli bäst i världen på ehälsa. En mycket givande dag där det blev tydligt att kommunen har mycket på gång och det fanns en samsyn på hur viktigt det är att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.