Kontakt: 070-3060639 | info@togedia.se

SICAHT.

2013-2015

Project Description

Swedish Innovation Center for Applied Health Technology (SICAHT) är ett tillväxtprojekt, ett klusterinitiativ som initierats av Landstinget i Blekinge, Region Blekinge, Blekinge Tekniska Högskola och näringslivet. Ambitionen är att skapa en innovationsplattform inom området Digital Health. Landstinget vill se nya innovativa digitala produkter och tjänster som kan ge effektiv och kvalitativ vård och service till invånarna i Blekinge. Region Blekinge vill se nya och växande företag inom området. Blekinge Tekniska Högskola vill ytterligare stärka sin spetskompetens och forskning inom ämnesområdet Tillämpad Hälsoteknik och företagen inom Informations- och kommunikationsteknik vill utveckla nya affärsområden.

Togedia ansvarar för genomförandet av behovsprocesser inom SICAHT ihop med Intensivvårdsavdelningen, Hjälpmedelscenter, Medicinkliniken inom Landstinget Blekinge, samt Neuroförbundet och projektet ”Friska Äldre”.

Madelene Larsson på Togedia ingår i SICAHTs löpande arbete med att bygga relationer med behovsägare, företag, forskare och övriga intressenter. Arbetar även med att genomföra innovationsworkshopar där ett antal konkreta behov/utmaningar/problem som har potentiella digitala lösningar med kommersiell potential presenteras för medlemsföretagen i SICAHT. Projektledarrollen i SICAHT innebär bland annat skapande och upprätthållande av relationer med ett stort antal intressenter; behovsägare, behovsidentifierare, forskare, finansiärer och företagsrepresentanter.

Roll i projektet

Projektledare för Behovsprocesser och ansvarig för forskningsfrågor.

Project Details

  • Client Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Blekinge Tekniska Högskola
  • Date 17 september, 2014
  • Tags Behovsanalys, Innovation, Innovationsupphandling, Needfinding
Launch Project

Related Projects

Back to Top