Kontakt: 070-3060639 | info@togedia.se

SMART4MD.

2015-2018

Project Description

BTH, Blekinge Tekniska Högskola, har fått 10 miljoner kronor för att utveckla ny teknik som ska öka livskvaliteten för äldre med mild demens. Tekniken, IT-stöd via läsplattor, kommer även att underlätta för de anhöriga. Det är ur Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation, som projektet SMART4MD-Support Monitoring And Reminder Technology For Mild Dementia erhållit pengar. Projektet kommer att pågå under fyra år. I projektet ska ny specialanpassad teknik utvecklas som kan hjälpa äldre personer drabbade av mild demens. Det kan till exempel röra sig om att påminna så att de inte glömmer att ta sin medicin eller glömmer bort ett vårdbesök. Förutom att höja livskvaliteten för dessa äldre personer så kommer den nya tekniken att underlätta för anhöriga och vården.

Roll i projektet

Togedia bidrar med forskningskompetens i de aktiviteter som BTH ansvarar för, där det handlar om att förbereda och planera för forskningsstudiens genomförande och metodologi med inriktning på användarcentrerad design. Det gäller främst aktiviteter och analyser som är kopplade till metodanvändning, användartester, gränssnittsutveckling och forskningsdokumentation. Deltar i framtagning av metoder och underlag för projektets genomförande, design och utveckling. Ingår i arbetsgruppen på BTH och bidrar med forskningsbaserad design- och domänkunskap.

Project Details

  • Client Blekinge Tekniska Högskola
  • Date 13 oktober, 2015
  • Tags Behovsanalys, Demens, Forskning, Innovation, Needfinding, Telemedicin
Launch Project

Related Projects

Back to Top